Liate podlahy, priemyselné podlahy, izolácie striech,izolácie nádrží, nedeštruktívne skúšanie tesností (skúšky tesnosti)

ZATEPLENIE DOMOV, ZATEPĽOVANIE STRIECH, FASÁD, STROPOV

Naša spoločnosť sa zaoberá realizáciou zatepľovacích systémov a špecializuje sa na rodinné domy a prevádzkové budovy. Zateplením dostáva rodinný dom i budova nový ochranný obal, ktorý je odolný voči pôsobeniu vonkajších vplyvov. Takisto plní estetickú a hygienickú funkciu, hlavne pri starších budovách. Teplo uniká z vášho domu hlavne cez obvodový plášť. Znížiť tieto tepelné straty je možné až o 30-40%, práve dodatočným zateplením a dodržaním správneho zateplenia a kvalitnej realizácie.Zateplením sa okolo budovy vytvorí ochranná vrstva s minimálnym množstvom tepelných mostov. Tým sa súčasne znižuje riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následný vznik plesní.

V súvislosti so zatepľovaním ponúkame komplexný balík služieb:
 • Odborné poradenstvo zamerané na identifikáciu aktuálneho stavu vášho domu
 • Návrh vhodných technických riešení
 • Zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • Inžinierske činnosti
 • Výber materiálov, realizácia diela
 • Záručný a pozáručný servis


 • Zateplenie fasády je možné zrealizovať kontaktným spôsobom alebo odvetraným systémom. Kontaktný systém zateplenia fasády obvykle pozostáva z nasledovných vrstiev:
 • spojovacia vrstva s jestvujúcou konštrukciou (lepiaca malta)
 • tepelnoizolačná vrstva (zvyčajne dosky penového polystyrénu alebo polyuretánu)
 • výstužné vrstvy obsahujúce výstužné rohože, pletivá alebo mriežky
 • povrchové vrstvy (omietky silikátové, minerálne, silikónové alebo dekoratívne z rôznych kamienkov či farebného piesku)
 • doplňujúce profily a lišty


 • Zateplenie fasády formou odvetraných systémov umožuje bezproblémový odvod vodných pár z obvodového plášťa, prenikajúcich zvnútra. Zjednodušený postup je takýto:
 • na fasádu sa pripevnia zvislé lišty
 • medzi lišty sa na fasádu osadí tepelná izolácia, ktorá môže byť prilepená alebo mechanicky prichytená úchytkami
 • na zvislé lišty sa prichytia vodorovné laty a na ne sa pripevní vonkajší obklad

 • Pri týchto zatepľovacích systémoch sa používajú suché montážne procesy a vytvára sa samostatná tepelnoizolačná vrstva oddelená od povrchovej vrstvy vzduchovou medzerou. Vzduchová medzera umožňuje účinné odvetranie fasády pri súčasnom zachovaní hodnoty tepelnej izolácie.

  Materiály, s ktorými pracujeme:
 • Penové izolačné materiály (šedý polystyrén, extrudovaný polystyrén, penový polyuretán PUR, penové sklo)
 • Minerálne izolačné materiály (skalná vlna, minerálna vlna)


 • Koľko sa dá ušetriť?
  Miesto zateplenia Hrúbka zateplenia v cm Úspora energie
  Zateplenie stropu 16cm 35%
  Fasáda 14cm 32-40%
  Šikmá strecha 16cm 30%
  Plochá strecha 20cm 30%
  Plastové okná - 30%
  Hodnoty v tabuľke sú len orientačné, avšak vypočítané na základe skúseností a mali by byť platné pre väčšinu rodinných domov. V prípade potreby vieme k zatepleniu dodať a namontovať kvalitné plastové okná podľa Vášho výberu.
  Realizujeme:
  Farebné liate podlahy
  Izolácie nádrží
  Izolácie zberných šácht
  Izolácie plochých striech
  Izolácie manipulačných plôch
  Nedeštruktívne skúšanie tesností
  Kontinuálne betóny
  Opravy betónových plôch
  Penetračné nátery podláh
  Transparentné nátery podláh
  Brúsenie betónových podláh
  Brúsenie drevených podláh
  Zatepľovanie domov
  Zatepľovanie striech  Kontakty:
  ENVIRON-ECS, s.r.o.
  sídlo: Parchovany 471
  076 62 Parchovany

  stredisko:
  Ťahanovské riadky 89
  040 01 Košice
  tel1: 0905 652 204
  tel2: 055/799 57 08
  tel3: 055/799 57 09
  fax:055/799 57 10
  IČO:36 745 910
  IČDPH:SK2022326801


  © 2007, ENVIRON-ECS, s.r.o.