Liate podlahy, priemyselné podlahy, izolácie striech,izolácie nádrží, nedeštruktívne skúšanie tesností (skúšky tesnosti)

FAREBNÉ LIATE PODLAHY

Liate podlahy, izolácie striech, izolácie voči prieniku ropných látok, nedeštruktívne skúšanie tesností.
Systémy priemyselných liatych podláh sú aplikované s dôrazom na ich chemickú odolnosť voči niektorým ropným produktom, proti tlakovej vode, odolnosť proti oderu a šmyku , a to:

 • od odstránenia starých nevyhovujúcich podkladových betónov,
 • cez vysprávky podkladu,
 • vytvorenie spojovacieho mostíka,
 • aplikáciu samotnej podlahy či už ako kontinuálnej, samonivelačnej, plastbetónu alebo liatej,
 • až po povrchovú úpravu podlahy podľa požiadaviek investora.

Našou prioritou je poskytnúť kvalitné služby za primeranú cenu s prihliadnutím na špecifické požiadavky zákazníka.

Vzhľadom k náročnosti problematiky liatych podlách, podľa požiadaviek a určenia tej ktorej podlahy, používame materiály od renomovaných firiem ako Spolek pro chemickou a hutní výrobu, SIKA, SILIKAL, SADURIT, STACHEMA, SKW-MBT, XYPEX, VANDEX, ARMOREX PANBEX a pod.

Systémy liatych podláh vytvorené nami používanými materiálmi a technológiami môžu byť aplikované vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti :
 • liate podlahy vo výrobných halách chemického, strojárskeho, potravinárskeho priemyslu a pod.
 • liate podlahy v dielňach , liate podlahy v manipulačných plochách a liate podlahy v nádržiach
 • liate podlahy v elektrotechnickom priemysle ako nepriepustné podlahy a steny voči oplachovým vodám
 • liate podlahy v obchodoch a skladoch
 • liate podlahy v nemocniciach, liate podlahy v hoteloch, liate podlahy v reštauráciách, liate podlahy v športových štadiónoch
 • liate podlahy v telocvičniach, liate podlahy v posilňovniach, liate podlahy v školách, liate podlahy v laboratóriách, liate podlahy v kanceláriách
 • v kuchyniach , práčovniach, vlhkých prevádzkach, potravinárskych prevádzkach
 • liate podlahy na rôznych pracoviskách vyžadujúcich mechanickú a chemickú odolnosť

Liate podlahy nami upravené sa vyznačujú týmito vlastnosťami :

 • liate podlahy sú hygienicky zdravotne nezávadné
 • liate podlahy sú ekologicky nezávadné
 • liate podlahy sú vysoko odolné voči chemickým vplyvom, vode
 • liate podlahy sú odolné voči mechanickému poškodeniu, oderu, obrusu, majú vysokú pevnosť v tlaku
 • liate podlahy sú bezprašné, nenáročné na ošetrovanie
 • liate podlahy sú dostupné v širokej farebnej škále
 • liate podlahy sú ťažko horľavé
 • liate podlahy sa vyznačujú dlhou životnosťou
 • jednoduchá údržba liatych podláh bežnými prostriedkami

Vďaka vysokej odbornosti našich pracovníkov sme Vám schopní navrhnúť najoptimálnejšie riešenie úpravy podlahy podľa Vašich požiadaviek, realizovať to čo v najkratšom čase, čím sa minimalizujú prestoje vo výrobe pri rekonštrukcii podlahy.

1. Kontinuálne betóny

Na zhutnené podložie sa uloží kvalitná betónová zmes so syntetickými prísadami a s výstužou natretou proti korózií. Na zavädnutú betónovú plochu sa nanesie špeciálna posypová zmes, ktorá sa upraví rotačnými hladičkami, čím sa tento posyp stane súčasťou betónovej vrstvy s vysokou mechanickou odolnosťou proti oderu a obrusu. Urobí sa dilatácia, ktorá sa vyplní tmelom. Na záver je podlaha utesnená impregnáciou. Táto podlaha resp. plocha je vhodná na priemyselné objekty, garáže, sklady, obchodné a výrobné objekty.

2. Penetračné a náterové materiály na betóny

Penetračné nátery sa používajú na bezprašnú úpravu betónov. Penetračný roztok vytesňuje z povrchových vrstiev podkladového betónu vzduch, čím sa zvyšuje životnosť betónu a vytvárajú sa priaznivé podmienky pre ukotvenie ďalšej finálnej vrstvy. Náterové hmoty sa používajú k bezprašnej povrchovej úprave betónov, čím sa zvyšuje oderuvzdornosť povrchov, prípadne ako izolačné nátery pre zabránenie prieniku škodlivých látok do geologického podložia.

3. Transparentné náterové hmoty

sa používajú k náterom parketových a iných drevených podláh v telocvičniach a obytných miestnostiach, ktoré vykazujú dobrú oderuvzdornosť a odolnosť voči saponátom, ako aj dobré protišmykové vlastnosti.

4. Samonivelačné potery

Samonivelačné cementové potery na báze cementu, plniva a špeciálnych prísad možno použiť ako nové alebo ako opravy starých podláh resp. vyrovnávacie podlahy. Sú dokonale pevne spojené s podkladom, rovinaté, mechanicky odolné. Sú ideálnym podkladom ďalšieho finálneho riešenia pre podlahy či už liate, PVC, koberce, dlažby, parkety, aplikácia izolácií, podlahového kúrenia atď.

5. Samonivelačné liate podlahy

Progresívne samonivelačné liate podlahy na báze epoxidov, rôznej farebnej povrchovej úpravy sa nanášajú na pevný, nosný betónový podklad, zbavený voľných častíc a prachu, mastnoty a iných nečistôt, ako aj cementového mlieka. Podklad sa musí impregnovať vhodným materiálom. Samotná liata podlaha sa fixuje impregnáciou s UV filtrom. Sú vhodné do skladov, výrobných a obchodných priestorov, do kancelárií, zdravotníckych, či školských zariadení.

6. Podlahy z reakčných živíc

Podlahy z reakčných živíc vyrobené na báze esterov sa vyznačujú krátkou vytvrdnutia jednotlivých vrstiev, čím je podlaha schopná zniesť plné zaťaženie už po štyroch hodinách , takže sa výrazne skracujú technologické prestávky pri rekonštrukciách a opravách podláh. Tieto podlahy sú vhodné pre interiéry ako aj pre exteriéry. Aplikujú sa na rôzne podklady, sú odolné voči agresívnym látkam, UV žiareniu, výkyvom poveternostných podmienok, odolné voči oderu a šmyku.

7. Antistatické podlahy

Antistatické - elektricky vodivé podlahy preberajú a odvádzajú vzniknutý elektrický náboj na veľké vzdialenosti nezávisle od vodivého podkladu, čím sa zabráni akumulácií elektrostatického náboja, takže pri kontakte ľudí s kovovými predmetmi nevznikne elektrický výboj. Zvodový odpor je medzi 10 kOhm a 1 MOhm. Materiál je odolný voči rôznym chemikáliám, má dobré mechanické vlastnosti.. Elektricky vodivé povrchy je nutné aplikovať v počítačových miestnostiach, továrňach a skladoch na výbušniny, elektronickom priemysle, laboratóriách, operačných sálach a pod.

8. Aplikácia sklolaminátov

Aplikáciou sklolaminátov na nosné betónové konštrukcie jímok, skladov, montážnych jám, pilierov, záchytných havarijných nádrží a manipulačných plôch sa vytvorí pružná nepriepustná vrstva, odolná voči agresívnym látkam, voči sadaniu stavieb, čím sú vytvorené predpoklady na zachytenie a odvedenie nebezpečných látok pred únikom do geologického podložia. Sklolamináty ošetrené vrstvou odolnou voči UV žiareniu bezpečne zabránia únikom chemických látok do okolia.

Naše služby v oblasti aplikácií liatych podláh poskytujeme v týchto mestách a ich okolí: liate podlahy Bratislava, liate podlahy Banská Bystrica, liate podlahy Bardejov, liate podlahy Čierna nad Tisou, liate podlahy Dubnica nad Váhom, liate podlahy Dunajská Streda, liate podlahy Galanta, liate podlahy Gbely, liate podlahy Gelnica, liate podlahy Giraltovce, liate podlahy Handlová, liate podlahy Hlohovec, liate podlahy Humenné, liate podlahy Košice, liate podlahy Kechnec, liate podlahy Kráľovský Chlmec, liate podlahy Liptovský Mikuláš, liate podlahy Lučenec, liate podlahy Malacky, liate podlahy Martin, liate podlahy Medzilaborce, liate podlahy Michalovce, liate podlahy Modra, liate podlahy Moldava nad Bodvou, liate podlahy Myjava, liate podlahy Nitra, liate podlahy Nové Mesto nad Váhom, liate podlahy Nové Zámky, liate podlahy Pezinok, liate podlahy Piešťany, liate podlahy Podbrezová, liate podlahy Poprad, liate podlahy Považská Bystrica, liate podlahy Prešov, liate podlahy Prievidza, liate podlahy Púchov, liate podlahy Revúca, liate podlahy Rimavská Sobota, liate podlahy Rožňava, liate podlahy Ružomberok, liate podlahy Sabinov, liate podlahy Sečovce, liate podlahy Senec, liate podlahy Senica, liate podlahy Skalica, liate podlahy Snina, liate podlahy Sobrance, liate podlahy Spišská Belá, liate podlahy Spišská Nová Ves, liate podlahy Stará Ľubovňa, liate podlahy Strážske, liate podlahy Stropkov, liate podlahy Svidník, liate podlahy Trebišov, liate podlahy Trenčín, liate podlahy Trnava, liate podlahy Trstená, liate podlahy Veľké Kapušany, liate podlahy Veľký Krtíš, liate podlahy Vráble, liate podlahy Vranov nad Topľou, liate podlahy Zvolen, liate podlahy Žiar nad Hronom, liate podlahy Žilina,...

Realizujeme:
Farebné liate podlahy
Izolácie nádrží
Izolácie zberných šácht
Izolácie plochých striech
Izolácie manipulačných plôch
Nedeštruktívne skúšanie tesností
Kontinuálne betóny
Opravy betónových plôch
Penetračné nátery podláh
Transparentné nátery podláh
Brúsenie betónových podláh
Brúsenie drevených podláh
Zatepľovanie domov
Zatepľovanie striech

Podlahy z reakčných živíc
Kontakty:
ENVIRON-ECS, s.r.o.
sídlo: Parchovany 471
076 62 Parchovany

stredisko:
Ťahanovské riadky 89
040 01 Košice
tel1: 0905 652 204
tel2: 055/799 57 08
tel3: 055/799 57 09
fax:055/799 57 10
IČO:36 745 910
IČDPH:SK2022326801


© 2007, ENVIRON-ECS, s.r.o.