Liate podlahy, priemyselné podlahy, izolácie striech,izolácie nádrží, nedeštruktívne skúšanie tesností (skúšky tesnosti)

SKÚŠKY TESNOSTI (NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠANIE TESNOSTÍ)

Poskytujeme služby spojené s kontrolou tesnosti potrubných systémov a tlakových nádob na prepravu a rozvody plynných a kvapalných médií (ropy, vody vrátane odpadových vôd a potrubí v čističkách odpadových vôd, plynu, rôznorodých chemických látok). Naši pracovníci sú certifikovaní Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS.

Metódy vykonávania skúšok tesnosti nádrží, žúmp, potrubí, záchytných havarijných vaní (jímok),odlučovačov ropných látok, ČOV:

Integrálne pretlakové skúšky nádrží (vzduchom na max. tlak 50 kPa podľa STN 753415).
Integrálne pretlakové skúšky potrubí (podľa STN 753415).
Lokalizačné skúšky tesnosti zvarov s využitím vákuových komôrok (podľa STN 753415).
Lokalizačné podtlakové skúšky objektov vákuovými komôrkami (podľa STN 753415).
Skúšky kanalizačných potrubí a stôk (podľa STN EN 1610 - skúška vzduchom, alebo vodou).
Skúšky vodotesnosti záchytných havarijných vaní (jímok), žúmp, atď (podľa STN 750905).

Štandardný postup prác pri nádržiach zahŕňa nasledujúce kroky:

1. Vizuálna prehliadka stavu vonkajších viditeľných častí nádrží a súvisiacich potrubných rozvodov a armatúr a prípadne stavu stavebnej časti úložiska
2. Vyprázdnenie a vyčistenie vnútrajška nádrže pred posudzovaním jej technického stavu
3. Vizuálna prehliadka stavu vnútorných častí nádrží
4. Meranie zostatkovej hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom
5. Skúška tesnosti zásobníka (nádrže) a súvisiacich potrubných rozvodov
6. Oprava poškodených a netesných miest
7. Opätovná defektoskopická kontrola rovnakým postupom, akým sa vykonala pôvodná
8. Celkové posúdenie technického stavu nádrže

Realizujeme:
Farebné liate podlahy
Izolácie nádrží
Izolácie zberných šácht
Izolácie plochých striech
Izolácie manipulačných plôch
Nedeštruktívne skúšanie tesností
Kontinuálne betóny
Opravy betónových plôch
Penetračné nátery podláh
Transparentné nátery podláh
Brúsenie betónových podláh
Brúsenie drevených podláh
Zatepľovanie domov
Zatepľovanie striech

Ponúkame do prenájmu:
Vykurovanú halu 840m2 s rampou a kancelárske priestory 140m2, blízko centra mesta Košice, bezproblémové parkovanie, prístup aj pre kamióny, alarm.
Viac info na 0905 652 204.

Kontakty:
ENVIRON-ECS, s.r.o.
sídlo: Parchovany 471
076 62 Parchovany

stredisko:
Ťahanovské riadky 89
040 01 Košice
tel1: 0905 652 204
tel2: 055/799 57 08
tel3: 055/799 57 09
fax:055/799 57 10
IČO:36 745 910
IČDPH:SK2022326801


© 2007, ENVIRON-ECS, s.r.o.