Liate podlahy, priemyselné podlahy, izolácie striech,izolácie nádrží, nedeštruktívne skúšanie tesností (skúšky tesnosti)

PIESKOVANIE

   Otryskávanie (pieskovanie) je proces efektívneho odstraňovania nečistôt z povrchu kovových, ako aj nekovových materiálov nanesením piesku na materiál pod silným prúdom stlačeného vzduchu. Pieskovanie slúži ako predpríprava pred konečnou povrchovou úpravou povrchu. Použitie tejto technológie umožňuje očistenie predmetov, ktoré sú citlivé na teplo bez toho, aby došlo k deformácii čisteného predmetu a tým i jeho znehodnoteniu. Veľmi dobre sa tento druh čistenia povrchu materiálov osvedčil pri rekonštrukcii budov, konkrétne ich vonkajších ale i vnútorných omietok, pričom po dokončení pieskovania ostáva budova čistá bez prachu a iných neželaných nánosov. Proces otryskávania sa vyznačuje vysokou efektívnosťou a rýchlosťou realizácie.

otryskávanie, pieskovanie

   Otryskávanie sa v praxi využíva najmä :
 • na otryskávanie oceľových konštrukcií stĺpov, mostov, technológií, poľnohospodárskych a iných zariadení
 • čistenie fasád budov, bazénov, zdrsňovanie peších zón, nádvorí, betónu pod izoláciou, betónových plôch
 • Podlahy z reakčných živíc
  Kontakty:
  ENVIRON-ECS, s.r.o.
  sídlo: Parchovany 471
  076 62 Parchovany

  stredisko:
  Ťahanovské riadky 89
  040 01 Košice
  tel1: 0905 652 204
  tel2: 055/799 57 08
  tel3: 055/799 57 09
  fax:055/799 57 10
  IČO:36 745 910
  IČDPH:SK2022326801


  © 2007, ENVIRON-ECS, s.r.o.