Liate podlahy, priemyselné podlahy, izolácie striech,izolácie nádrží, nedeštruktívne skúšanie tesností (skúšky tesnosti)

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY


Liate podlahy, izolácie striech, izolácie voči prieniku ropných látok, nedeštruktívne skúšanie tesností.
vyhľadávač GOOGLE

vyhľadávač ZOZNAM

Telefónny zoznam SR

Daňové úrady SR

Obchodný register SR

Živnostenský register SR

Zákony SR

Zákony a vyhlášky SR - JASPI

Obchodný register ČR

Kataster nehnuteľností SR

Plánovač ciest map24.com

Realizujeme:
Farebné liate podlahy
Izolácie nádrží
Izolácie zberných šácht
Izolácie plochých striech
Izolácie manipulačných plôch
Nedeštruktívne skúšanie tesností
Kontinuálne betóny
Opravy betónových plôch
Penetračné nátery podláh
Transparentné nátery podláh
Brúsenie betónových podláh
Brúsenie drevených podláh
Zatepľovanie domov
Zatepľovanie striech


Kontakty:
ENVIRON-ECS, s.r.o.
sídlo: Parchovany 471
076 62 Parchovany

stredisko:
Ťahanovské riadky 89
040 01 Košice
tel1: 0905 652 204
tel2: 055/799 57 08
tel3: 055/799 57 09
fax:055/799 57 10
IČO:36 745 910
IČDPH:SK2022326801
© 2007, ENVIRON-ECS, s.r.o.