izolácia plochej strechy, priemyselné podlahy, izolácie striech,izolácie nádrží, nedeštruktívne skúšanie tesností (skúšky tesnosti)

IZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY

Izolácia plochej strechy má počas svojej doby životnosti plniť funkciu hydroizolačnej a tepelno-izolačnej ochrany stavby pred nepriaznivými vplyvmi okolitého prostredia. Aktívne pôsobenie vonkajších a vnútorných faktorov má nespochybniteľný vplyv na fyzický stav, životnosť a požadovanú funkciu plochých striech a tiež na ich tepelno-izolačné vlastnosti. Už 16 rokov realizujeme rôzne typy hydroizolácií a tepelných izolácií plochých striech na novostavbách, priemyselných halách, rodinných domoch, skladoch, garážach, obchodných a bytových domoch. Poskytujeme odborné poradenstvo v prípade, že sa neviete rozhodnúť pre konkrétny produkt izolácie plochej strechy. Máme dostatok skúseností na to, aby sme vybrali pre Vašu nehnuteľnosť tú najlepšiu izoláciu plochej strechy, aká sa v daných podmienkach použiť dá, a to vždy s ohľadom na kvalitu, dobrú cenu a požiadavky zákazníka. Izolácia plochej strechy je náročná na dodržiavanie technologických postupov a vhodných materiálov.

izolácia plochej strechy - hala izolácia plochej strechy izolácia plochej strechy - rodinný dom izolácia plochej strechy - obchodný dom izolácia plochej strechy - administratívna budova

V nízkoenergetických domoch, kde sa spotreba tepla pohybuje pod 50 kWh/m2, by mala strecha dosahovať tepelnoizolačné parametre U = 0,15 W/(m2 . K). Prednosťou plochej strechy je minimalizácia tepelných únikov. Zateplenie plochej strechy s miernym sklonom (do 10°) je výhodnejšie – zatepľuje sa v jednej rovine, čo významne znižuje tepelné mosty. Spoľahlivú plochú strechu s požadovanými vlastnosťami pre energeticky úsporné a nízkoenergetické domy možno zrealizovať aj v prijateľných cenových úrovniach. V minulosti vyvažovala ekonomickú dostupnosť plochých striech ich nižšia životnosť. Dnes to už neplatí. Vďaka technickým parametrom moderných materiálov a ich starostlivo skombinovanej skladbe bude plochá strecha funkčná a zachová si pôvodný vzhľad počas celej životnosti. Tá môže byť viac než 30 rokov. Navyše, budúci užívateľ nemusí realizovať špeciálnu strešnú konštrukciu – krov, čo takisto znamená úsporu nákladov.

Ploché strechy najmä pri starších stavebných objektoch sú kritickým miestom z hľadiska priesaku vody dovnútra a úniku tepla z budovy. Ak je potrebné tento problém vyriešiť, je nutné plochú strechu zatepliť tepelnoizolačnou vrstvou. Pri zateplení strešného plášťa sa dosiahne nielen zníženie tepelných strát, ale aj úspora energie a zvýšenie vnútornej povrchovej teploty strechy.Výhodou zateplenia je nižšia kondenzácia vodných pár, ochrana konštrukcie strechy pred výkyvmi teplôt a nakoniec aj ochrana životného prostredia. Pri voľbe systému zateplenia je jednou z najdôležitejších otázok návratnosť finančných nákladov. Veľmi dôležitým faktorom v tomto prípade je obdobie, za ktoré sa zatepľovací systém zaplatí ušetrenými financiami za kúrenie. Jednou z výhod plochej strechy je jednoduchá realizácia, medzi ďalšie patria nižšie náklady na zastrešenie či rôznorodosť jej využitia – plochá strecha môže slúžiť ako terasa, strešná záhrada alebo trávnik. Rekonštrukcii plochej strechy rodinného domu možno predísť zabezpečením bezbariérového odtoku vody. Strešnú konštrukciu plochej strechy možno chrániťpred prienikom neželanej vlhkosti vhodne zvoleným hydroizolačným systémom a správnym vyspádovaním strechy. Na základe stanoveného mechanického zaťaženia je možné zvoliť jedno- alebo dvojvrstvový systém hydroizolácie plochej strechy. Cena izolácie plochej strechy je stanovená individuálne v závislosti od konkrétnych podmienok. Pred nacenením izolácie plochej strechy vykonávame obhliadku aktuálneho stavu plochej strechy.

Izolácie striech vykonávame s použitím moderných a osvedčených fóliových systémov z mäkčeného PVC. Fólia z PVC sa dá ľahko zvárať horúcim vzduchom; samotný tavný spoj má pevnosť, životnosť a tesnosť pôvodného materiálu. Vyznačujú sa spoľahlivou vodotesnosťou aj vo zvaroch, a spájajú sa rovnakým spôsobom ako na stavbe aj v plaveckých bazénoch a nádržiach, kde vodu spoľahlivo a dlhodobo držia. Naši pracovníci sú odborne zaškolení a vlastnia certifikáty na aplikácie všetkých používaných materiálov.

IZOLÁCIE NÁDRŽÍ A ZBERNÝCH JÍMOK

Izolácie voči prieniku ropných látok a iných kvapalín. Po vyčistení nádrže identifikujeme miesto prieniku a aplikujeme tesniace vrstvy podľa požiadavky investora a príslušných noriem a postupov.

IZOLÁCIE MANIPULAČNÝCH PLÔCH

Izolácie voči prieniku ropných látok a iných kvapalín. Po stavebnej úprave povrchu aplikujeme izolačnú a kryciu vrstvu.

Naše služby v oblasti izolácií plochých striech poskytujeme v týchto mestách a ich okolí: Bratislava, Banská Bystrica, Bardejov, Čierna nad Tisou, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Galanta, Gbely, Gelnica, Giraltovce, Handlová, Hlohovec, Humenné, Košice, Kechnec, Kráľovský Chlmec, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Podbrezová, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, liate podlahy Spišská Belá, liate podlahy Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Strážske, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trenčín, Trnava, Trstená, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina,... Neváhajte nás kontaktovať.


Realizujeme:
Farebné liate podlahy
Izolácie nádrží
Izolácie zberných šácht
Izolácie plochých striech
Izolácie manipulačných plôch
Nedeštruktívne skúšanie tesností
Kontinuálne betóny
Opravy betónových plôch
Penetračné nátery podláh
Transparentné nátery podláh
Brúsenie betónových podláh
Brúsenie drevených podláh
Zatepľovanie domov
Zatepľovanie striech

Podlahy z reakčných živíc
Kontakty:
ENVIRON-ECS, s.r.o.
sídlo: Parchovany 471
076 62 Parchovany

stredisko:
Ťahanovské riadky 89
040 01 Košice
tel1: 0905 652 204
tel2: 055/799 57 08
tel3: 055/799 57 09
fax:055/799 57 10
IČO:36 745 910
IČDPH:SK2022326801


© 2007, ENVIRON-ECS, s.r.o.