Liate podlahy, priemyselné podlahy, izolácie striech,izolácie nádrží, nedeštruktívne skúšanie tesností (skúšky tesnosti)

OPRAVY BETÓNOVÝCH PLÔCH

Opravy betónových plôch sú aj pri použití rýchlotuhnúcich betónov náročné, pretože dokonale spojiť starý a nový betón, najmä ak sa starý betón znečistil (napr. olejom), je náročnejšie. Dlhoročnými skúsenosťami sme vyvinuli pracovné postupy, ktoré prinášajú výborné výsledky pri oprave poškodených povrchov betónových plôch.

Brúsenie a frézovanie podláh

Brúsime a frézujeme podlahy tvorené z rôznych materiálov.

Kontinuálne betóny

Na zhutnené podložie sa uloží kvalitná betónová zmes so syntetickými prísadami a s výstužou natretou proti korózií. Na zavädnutú betónovú plochu sa nanesie špeciálna posypová zmes, ktorá sa upraví rotačnými hladičkami, čím sa tento posyp stane súčasťou betónovej vrstvy s vysokou mechanickou odolnosťou proti oderu a obrusu. Urobí sa dilatácia, ktorá sa vyplní tmelom. Na záver je podlaha utesnená impregnáciou. Táto podlaha resp. plocha je vhodná na priemyselné objekty, garáže, sklady, obchodné a výrobné objekty.

Penetračné a náterové materiály na betóny

Penetračné nátery sa používajú na bezprašnú úpravu betónov. Penetračný roztok vytesňuje z povrchových vrstiev podkladového betónu vzduch, čím sa zvyšuje životnosť betónu a vytvárajú sa priaznivé podmienky pre ukotvenie ďalšej finálnej vrstvy. Náterové hmoty sa používajú k bezprašnej povrchovej úprave betónov, čím sa zvyšuje oderuvzdornosť povrchov, prípadne ako izolačné nátery pre zabránenie prieniku škodlivých látok do geologického podložia.

Podlahy z reakčných živíc
Kontakty:
ENVIRON-ECS, s.r.o.
sídlo: Parchovany 471
076 62 Parchovany

stredisko:
Ťahanovské riadky 89
040 01 Košice
tel1: 0905 652 204
tel2: 055/799 57 08
tel3: 055/799 57 09
fax:055/799 57 10
IČO:36 745 910
IČDPH:SK2022326801


© 2007, ENVIRON-ECS, s.r.o.